Ośrodek Szkolenia Kierowców LUNA

OSK LUNA

Szkolimy kandydatów na kierowców ubiegających się o prawo jazdy B, C, D, B+E, C+E. Uczymy jak jeździć zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, a jednocześnie dynamicznie i bezpiecznie stosując się do zasad ECO-DRIVINGU.

Nasza kadra instruktorska wyróżnia się ogromną cierpliwością, doświadczeniem i pozytywnym nastawieniem do ludzi, a ponadto nasi instruktorzy są również instruktorami techniki jazdy.

Posiadamy:

własne zaplecze w postaci sali wykładowej wyposażonej w nowoczesne pomoce naukowe;

najnowsze testy egzaminacyjne, obowiązujące na egzaminie państwowym;

ogrodzony i oświetlony plac manewrowy dla kursantów;

samochody: Toyota Yaris, Toyota Hiace, Mercedes Vito, MAN TGL, Renault Iliade.

W ramach kursu dajemy bezpłatne podręczniki i płyty CD z najnowszymi testami. Oferujemy profesjonalne i skuteczne jazdy doszkalające, wykłady prowadzimy zarówno w tygodniu jak i w weekendy.

Jazdy wykonujemy również po trasach egazminacyjnych.


Kategorie Kursów

A
B
BE
C
CE
D

Kurs kategorii A

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę

zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 1019 z dnia 14 września 2012r.

kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał: 23 lata 9 miesięcy;
posiada minimum 2 lata prawo jazdy kat.A2;
posiada aktualne badania lekarskie.

Wykłady prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. rzutnika multimedialnego.

Sala wykładowa jest profesjonalnie wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: komputer z oprogramowaniem i z bezpłatnym dostępem do Internetu dla kursantów naszego Ośrodka, plansze z pełną gamą znaków drogowych, zachowań kierującego podczas przejazdu przez różnego rodzaju skrzyżowania, podręczniki dotyczące zasad ruchu drogowego oraz aktualne testy egzaminacyjne, z którymi osoba ubiegająca się o prawo jazdy spotka się na egzaminie państwowym.

Kurs podstawowy

30 godzin zajęć teoretycznych;
20 godzin zajęć praktycznych;
kurs pierwszej pomocy;
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego.

Kurs kategorii B

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę

zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 1019 z dnia 14 września 2012r.

kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał: 17 lat 9 miesięcy;
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeśli nie ukończył 18 lat;
posiada aktualne badania lekarskie.

Wykłady prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. rzutnika multimedialnego.

Sala wykładowa jest profesjonalnie wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: komputer z oprogramowaniem i z bezpłatnym dostępem do Internetu dla kursantów naszego Ośrodka, plansze z pełną gamą znaków drogowych, zachowań kierującego podczas przejazdu przez różnego rodzaju skrzyżowania, podręczniki dotyczące zasad ruchu drogowego oraz aktualne testy egzaminacyjne, z którymi osoba ubiegająca się o prawo jazdy spotka się na egzaminie państwowym.

Kurs podstawowy

Cena: 9350 zł

30 godzin zajęć teoretycznych;
30 godzin zajęć praktycznych (samochód osobowy Toyota Yaris -dokładnie taki jak na egzaminie);
kurs pierwszej pomocy;
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego;
możliwość korzystania z symulatora jazdy.

Kurs rozszrzony

Cena: 9500 zł* / 9700 zł

30 godzin zajęć teoretycznych;
40 godzin zajęć praktycznych (samochód osobowy Toyota Yaris -dokładnie taki jak na egzaminie);
kurs pierwszej pomocy;
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego;
możliwość korzystania z symulatora jazdy.

Kurs extra

Cena: 9500 zł

30 godzin zajęć teoretycznych;
30 godzin zajęć praktycznych (samochód osobowy Toyota Yaris -dokładnie taki jak na egzaminie);
kurs pierwszej pomocy;
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego;
możliwość korzystania z symulatora jazdy;
godzina z instruktorem techniki jazdy na płycie poślizgowej.

Do wszystkich kursów gratis materiały szkoleniowe.

Jazdy dodatkowe: 45 zł / godz.

Tematy prowadzonych zajęć

Kurs kategorii B+E

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę

zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 1019 z dnia 14 września 2012r.

kandydat może rozpocząć kurs, kiedy będzie miał: 18 lat;
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeśli nie ukończył 18 lat;
szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B;
posiada aktualne badania lekarskie.

Wykłady prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. rzutnika multimedialnego.

Sala wykładowa jest profesjonalnie wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: komputer z oprogramowaniem i z bezpłatnym dostępem do Internetu dla kursantów naszego Ośrodka, plansze z pełną gamą znaków drogowych, zachowań kierującego podczas przejazdu przez różnego rodzaju skrzyżowania, podręczniki dotyczące zasad ruchu drogowego oraz aktualne testy egzaminacyjne, z którymi osoba ubiegająca się o prawo jazdy spotka się na egzaminie państwowym.

Kurs podstawowy

Cena: 9390 zł

20 godzin zajęć teoretycznych;
15 godzin zajęć praktycznych (samochód osobowy Toyota Hiace i przyczepa Niewiadów B3500);
kurs pierwszej pomocy;
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego;
możliwość korzystania z symulatora jazdy;

Gratis materiały szkoleniowe

Kurs kategorii C

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę

zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 1019 z dnia 14 września 2012r.

mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat jeśli posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej);
posiadać prawo jazdy kategorii B;
posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych;
uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań.

Wykłady prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. rzutnika multimedialnego.

Sala wykładowa jest profesjonalnie wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: komputer z oprogramowaniem i z bezpłatnym dostępem do Internetu dla kursantów naszego Ośrodka, plansze z pełną gamą znaków drogowych, zachowań kierującego podczas przejazdu przez różnego rodzaju skrzyżowania, podręczniki dotyczące zasad ruchu drogowego oraz aktualne testy egzaminacyjne, z którymi osoba ubiegająca się o prawo jazdy spotka się na egzaminie państwowym.

Kurs podstawowy

Cena: 9390 zł

20 godzin zajęć teoretycznych;
30 godzin zajęć praktycznych (samochód ciężarowy Man);
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego.

Pakiet C i C+E: cena 4400 zł

Jazdy dodatkowe: 80 zł / godz.

Tematy prowadzonych zajęć

Kurs kategorii C+E

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę

zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 1019 z dnia 14 września 2012r.

mieć ukończone 21 lat (lub 18 lat jeśli posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej);
posiadać prawo jazdy kategorii C;
posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych;
uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań.

Wykłady prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. rzutnika multimedialnego.

Sala wykładowa jest profesjonalnie wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: komputer z oprogramowaniem i z bezpłatnym dostępem do Internetu dla kursantów naszego Ośrodka, plansze z pełną gamą znaków drogowych, zachowań kierującego podczas przejazdu przez różnego rodzaju skrzyżowania, podręczniki dotyczące zasad ruchu drogowego oraz aktualne testy egzaminacyjne, z którymi osoba ubiegająca się o prawo jazdy spotka się na egzaminie państwowym.

Kurs podstawowy

Cena: 9390 zł

20 godzin zajęć teoretycznych;
30 godzin zajęć praktycznych (samochód ciężarowy Man i przyczepa Mueller-Mittelatal);
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego.

Pakiet C i C+E: cena 4400 zł

Do wszystkich kursów gratis materiały szkoleniowe

Jazdy dodatkowe: 100 zł / godz.

Tematy prowadzonych zajęć

Kurs kategorii D

Warunki do spełnienia przez kandydata na kierowcę

zgodnie z Dziennikiem Ustaw Poz. 1019 z dnia 14 września 2012r.

mieć ukończone 24 lata;
posiadać prawo jazdy kategorii B;
posiadać aktualne badania lekarskie;
uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań.

Wykłady prowadzone są w sposób profesjonalny z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, m.in. rzutnika multimedialnego.

Sala wykładowa jest profesjonalnie wyposażona w szereg pomocy dydaktycznych, takich jak: komputer z oprogramowaniem i z bezpłatnym dostępem do Internetu dla kursantów naszego Ośrodka, plansze z pełną gamą znaków drogowych, zachowań kierującego podczas przejazdu przez różnego rodzaju skrzyżowania, podręczniki dotyczące zasad ruchu drogowego oraz aktualne testy egzaminacyjne, z którymi osoba ubiegająca się o prawo jazdy spotka się na egzaminie państwowym.

Kurs podstawowy

Cena: 9390 zł (posiadając kat. C)

Cena: 9990 zł (posiadając kat. B)

20 godzin zajęć teoretycznych;
60 godz. zajęć praktycznych gdy kursant posiada kat. B (autobus Renualt Iliade);
30 godz. zajęć praktycznych gdy kursant posiada kat. C (autobus Renualt Iliade);
jazdy po trasach egzaminacyjnych;
wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny;
możliwość korzystania z placu manewrowego.

Do wszystkich kursów gratis materiały szkoleniowe

Jazdy dodatkowe: 100 zł / godz.

Tematy prowadzonych zajęć Tematy prowadzonych zajęć

Kwalifikacja Wstępna Pełna

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.

Kurs na kwalifikację wstępną pełną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia;
10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Do kursu może przystąpić osoba:

Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt);
Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu obejmuje:

280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

E-learning

Oprócz tradycyjnych wykładów, organizujemy również przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowy kurs na kwalifikację wstępną pełną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy składa się z:

20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej;
10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób);
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru;
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.

Cena dla kat. C: 5000 zł

Cena dla kat. D: 5200 zł

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.

Kurs na kwalifikację wstępną pełną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia;
10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Do kursu może przystąpić osoba:

Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt);
Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu obejmuje:

140 godzin zajęć, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

E-learning

Oprócz tradycyjnych wykładów, organizujemy również przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowy kurs na kwalifikację wstępną pełną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy składa się z:

20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej;
10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób);
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru;
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.

Cena dla kat. C: 2800 zł

Cena dla kat. D: 3050 zł

Kwalifikacja Uzupełniająca Pełna

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.

Kurs na kwalifikację wstępną pełną dotyczy kierowców, którzy:

posiadają już kwalifikację wstępną pełną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
posiadają już kwalifikację wstępną pełną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D.

Do kursu może przystąpić osoba, która posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydanej przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej pełnej.

Zakres kursu obejmuje:

70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych jazdy w ruchu drogowym;
zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy składa się z:

10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób);
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru;
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej.

Cena dla kat. C: 1700 zł

Kwalifikacja Uzupełniająca Przyspieszona

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.

Kurs na kwalifikację wstępną pełną dotyczy kierowców, którzy:

posiadają już kwalifikację wstępną pełną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lat;
posiadają już kwalifikację wstępną pełną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz otrzymali prawo jazdy po dniu:

10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D.

Do kursu może przystąpić osoba, która posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydanej przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej pełnej.

Zakres kursu obejmuje:

35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych jazdy w ruchu drogowym;
zagadnienia uzupełniające, wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Egzamin państwowy

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy składa się z:

10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób);
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru;
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej.

Cena dla kat. C: 1200 zł

Szkolenie okresowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku (DzU nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.), wszyscy kierowcy, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D + E, D1 i D1 + E wydane przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat.C, C + E, C1 i C1 + E wydane przed 10.09.2009 r., aby móc wykonywać zawód kierowcy zobowiązani są do uzyskania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11) na podstawie badań i szkolenia okresowego.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

Kategoria prawa jazdy Termin uzyskania uprawnień Termin ukończenia kursu i uzyskania wpisu do PJ
D1, D1+E, D, D+E 1 stycznia 2006r. - 31 września 2008r. 10 września 2013r.
C1, C1+E, C, C+E 1 stycznia 2006r. - 10 września 2009r. 10 września 2014r.

Po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego, kolejne szkolenia okresowe należy przechodzić co 5 lat. Szkolenie okresowe będą musiały przejść także osoby, które ukończyły kwalifikację bez względu na jej rodzaj (wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca, uzupełniająca przyspieszona) przed upływem 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe;
nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres szkolenia obejmuje:

35 godzin zajęć teoretycznych;
Materiały szkoleniowe.

Cena: 400 zł

Do wszystkich kursów gratis materiały szkoleniowe.


Jako jedyni w okolicy posiadamy symulator

Symulator umożliwia:

bezstresową naukę kierowania pojazdem;

naukę podejmowania decyzji podczas kierowania pojazdem;

naukę zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach;

naukę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła).

Symulator kontroluje następujące zachowania kursanta:

jazda bez zapalonych świateł;

jazda bez zapiętego pasa bezpieczeństwa;

wykorzystanie sprzęgła przy ruszaniu;

obsługa skrzyni biegów;

prędkość jazdy na odcinkach gdzie jest ona ograniczona;

zatrzymanie się na "STOPIE";

zachowanie do sygnalizacji świetlnej.


Nasze zdjęcia

Symulator
Autobus
Płyta Poślizgowa
Toyota Yaris
Toyota & Smart
Man z przyczepą
Autobus i ciężarówka
Sala wykładowa
Pełna galeria naszych zdjęć na facebooku

Polecamy zajrzeć

Bank formularzy:
Wniosek o wydanie prawa jazdy
Zgoda rodziców na uczetniczenie w kursie prawa jazdy
Regulamin dla uczestników OSK LUNA
Strony, które warto odwiedzić:
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie
Multimedialne testy na prawo jazdy

Kontakt

Telefon: 602 450 337 795 564 093

e-mail: biuro@osk-luna.pl greczyn.malczyk@gmail.com

Godziny otwarcia: pn - pt: 9:00 - 17:00 sb - nd: 10:00 - 14:00

Nasz adres:

Plac Mały Rynek 7 32-540 Trzebinia woj. maopolskie


Jak do nas dojechać