Kategoria A

Na podstawowy kurs prawa jazdy kat.AM składa się :
– 10 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
– 10 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:
1. Przepisy ruchu drogowego
2. Technika kierowania pojazdem
3. Budowa pojazdu
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016
roku są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym
Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA​

1.Ukończone 14 lat lub 13 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami o
DMC do 3,5t
3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę.

Na podstawowy kurs prawa jazdy kat.A1 składa się :
– 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
– 20 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych.

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:
1. Przepisy ruchu drogowego – 18 godzin
2. Technika kierowania pojazdem – 6 godziny
3. Budowa pojazdu – 2 godziny
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4 godziny
Razem teoria – 30 godzin

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016
roku są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym
Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:
1. Przepisy ruchu drogowego – 18 godzin
2. Technika kierowania pojazdem – 6 godziny
3. Budowa pojazdu – 2 godziny
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4 godziny
Razem teoria – 30 godzin

OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA

1. Ukończone 24 lata lub 23 lat i 9 miesięcy.
2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania motocyklami.
3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę.

Na podstawowy kurs prawa jazdy kat.A2 składa się :
– 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
– 20 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:
1. Przepisy ruchu drogowego – 18 godzin
2. Technika kierowania pojazdem – 6 godziny
3. Budowa pojazdu – 2 godziny
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4 godziny
Razem teoria – 30 godzin

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016
roku są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym
Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem

OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA

1.Ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami o
DMC do 3,5t
3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;

Na podstawowy kurs prawa jazdy kat. A składa się :
– 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
– 20 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:
1. Przepisy ruchu drogowego – 18 godzin
2. Technika kierowania pojazdem – 6 godziny
3. Budowa pojazdu – 2 godziny
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 4 godziny
Razem teoria – 30 godzin

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016 roku
są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym

OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA

1. Ukończone 24 lata lub 23 lat i 9 miesięcy.
2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania motocyklami.
3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;

Kategorie

Na podstawowy kurs prawa jazdy kat. A składa się :
– 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
– 30 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA

1.Ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami o
DMC do 3,5t
3. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;

Zajęcia praktyczne obejmują 15 h szkolenia:

Plac manewrowy – 6h

• Przygotowanie samochodu do jazdy
• Mocowanie i zabezpieczenie ładunku
• Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie
• Ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

Jazda w terenie- 9h

• Jazda w terenie
• Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
• Czynności kontrolne na drodze
• Włączanie się do ruchu,
• Zajmowanie właściwej pozycji na drodze,
• Respektowanie praw innych uczestników,
• Bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów,
• Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń,
• Skuteczne reagowanie w przypadku powstanie rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne,
• Jazda z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego,

Warunki rozpoczęcia kursu

 • Wiek: 20 lat i 9 miesięcy
  (wyjątek: ukończenie kursu Kwalifikacji wstępnej pełnej, która umożliwia
  rozpoczęcie kursu w wieku 18 lat)
 • Nr PKK, który uzyskuje się w Starostwie
  Do uzyskania nr PKK obowiązkowe jest wykonanie:
  Badania lekarskiego
  Badania Psychologicznego
 • Osoba chcąca wziąć udział w kursie musi posiadać prawo jazdy kat. B

Kurs składa się z:
20 godzin zajęć teoretycznych
30 godzin zajęć praktycznych

Egzaminy:
Egzamin odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – WORD
Katowice

Egzamin teoretyczny – 30 zł

 Egzamin praktyczny – 200 zł

Zajęcia praktyczne odbywają się za pomocą takiego samego pojazdu jak na egzaminie MAN-TGM

 • Warunki uczestnictwa w kursie
 • Wiek: 20 lat i 9 miesięcy
  (wyjątek: ukończenie kursu Kwalifikacji wstępnej pełnej, która umożliwia
  rozpoczęcie kursu w wieku 18 lat)
  Nr PKK, który uzyskuje się w Starostwie
  Do uzyskania nr PKK obowiązkowe jest wykonanie Badania lekarskiego
 •  Badania Psychologicznego
 •  Osoba chcąca wziąć udział w kursie musi posiadać prawo jazdy kat. B

Kurs składa się z:

 •  25 godzin zajęć praktycznych

Egzaminy:
Egzamin odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – WORD
Katowice

 • Egzamin praktyczny – 245 zł

Zajęcia praktyczne odbywają się za pomocą pojazdu– MAN TGM + przyczepa
MUELLER Mittelatal Eal-Ta